USANNSYNLIG: Da Silvia og Demetrio forlot hverandre i 2005 ville de ikke ha mer med hverandre å gjøre. Men det fikk de, noe de tre minste på bildet er et bevis på.  Foto: Sara Andersson, Världen Idag

Skilte Silvia 
ba til Gud 
om noen 
å dele livet med. Hvem som helst, bare ikke 
eks-mannen

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)