SYNDSBEKJENNELSE: «Jesus har gjenkjent den gråtende kvinnens tårer som en sann og gyldig syndbekjennelse. Og da svarer Jesus alltid med ubetinget syndstilgivelse», skriver Odd Sverre Hove.  Foto: Illustrasjonsfoto: Anneke Schram, Fotolia

Jesus fører middagsbord-samtale

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?