TYDELIGERE: Sunniva Gylver er overbevist om at kontakten hun har med muslimer har ført til at hun har fått en tydeligere tro.– Jeg har lært å kjenne min egen tro og tradisjon litt mer utenfra og en annen litt mer innenfra. Det både inspirerer og utfordrer meg, sier hun.  Foto: Martine Kolstad

– Jeg kunne dø, og jeg kunne leve videre