PILEGRIMSVANDRERE: Bilde av pilegrimsvandrere på Kinn, med utsikt sørover til Alden.  Foto: 

Opptur langs kysten

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).