I BØSSA: Enken som det fortelles om, er bare én av flere enker som omtales i Bibelen. – Jesus har en særlig omsorg for enker, sier Hans-Olav Mørk.  Foto: Fotolia/Gadagj

Enke, men ikke alene

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.