I STOVA: Inne på stabburet er det den vesle stova som er staden der Solveig Nome likar seg best. – Gamle Simeon seier jo at no kunne han fare i fred fordi hadde han fått sjå Jesus. Den staden i stova er ein stad som er viktig for meg.  Foto: Inga Lill Nord Nyvoll

Ho lagar julestove i stabburet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)