DØRÅPNER: Jessie og Nigel Paul har blitt foreldre til Courage på 17 måneder. Han har blitt en døråpner for dem i det fattige nabolaget de har etablert seg i.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Flyttet inn i et fattig nabolag

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?