KIRKE: Menigheten i Kathmandu.  Foto: Feet Ministries

Driver misjon for 60 kroner måneden