VEDTAKET: 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet å innføre vigselsliturgi som kan benyttes av både likekjønnede og heterofile par. Foran til høyre: kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.  Foto: Ned Alley/NTB Scanpix

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).