VEDTAKET: 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet å innføre vigselsliturgi som kan benyttes av både likekjønnede og heterofile par. Foran til høyre: kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.  Foto: Ned Alley/NTB Scanpix

Når gründeren 
blir menighetsleder

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)