TIDEBØNN: Studenter som bodde på Sta. Sunniva studenthjem ber tidebønn i Sta. Sunniva kapell, ved St. Paul gymnas Bildet er tatt i 2013. Nå kommer en ny tidebønnsbok.  Foto: Hanne Kristin Pedersen/Dagen-arkiv

Tidebønner for en økumenisk kirke

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.