Gatemøter: Under fjorårets tur til Europa ble det arrangert mange gatemøter i Napoli, og møtene skjedde i samarbeid med 38 lokale menighter. Rundt 1.400 ga til kjenne at de ville bli kristne. Foto: Benjamin Zocholl  Foto: ..

«Skrur på lyset» i Europa

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?