FELLESSKAP: Bruk tiden godt sammen i advent! Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

24 tips til en god adventstid!

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)