TILBUD: Guys Group ved ­Kvitsund Gymnas er et tilbud bare for gutter. Sosiallærer Hamish Moore ser det som en stor styrke at de kan diskutere og feire det som binder dem sammen: forståelsen og vennskapet som gutter kan oppnå med hverandre.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Her blir gutter 
trent i å samtale

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)