TID: Humor og takknemlighet er to viktige stikkord på avdeling 2b ved Betanien sykehjem. Kari Kaland Vestbøstad (bakerst) og hjelpepleier Grete Pernille Teigland peker på tid som et nøkkelord i demens­omsorgen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Gammel og glemsk, men fortsatt takknemlig for livet

En mye bedre israelpolitikk

israelkommentar

Siv Jensen og Kjell Ingolf Ropstad sikre at Norge setter makt bak kravet, med umiddelbar eller gradvis nedtrapping av økonomisk bistand dersom ikke terrorlønnen opphører.

Meiner heroinassistert behandling er horribelt

Regjeringsforhandlingar

Tidligare rusmisbrukar Remy Andre Hornes åtvarar mot heroinbasert behandling. – Staten må bli klar over at desse menneska vil trenga større og større dosar heroin, seier han.

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)