ULIKE UTTRYKK: Arrangøren legger opp til at deltakerne skal få bruke uttrykk på sitt eget nivå. Sang og musikk er en sentral av del av dette uttrykket under samlingene i kirken.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Klubben 
med det store 
hjerterommet

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.