BOK: «Romanen forteller om systemet som er bygget opp omkring asylordningen og hvordan myndighetene behandler dem som har flyktet til Norge», skriver Audun Mosevoll. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Troverdig om ung asylsøker