BODSKAP: Det er å vona at mange tek mot verket og let seg utfordra og rettleia av det stoffet vi her får del i – ja, av den bodskapen vi her vert utfordra av, skriver Johannes Kleppa.  Foto: Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien, NTB Scanpix

Sekularisering av diakonien

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?