OPPVEKST: I min oppvekst var «vanekristendom» et belastet uttrykk, der det indre livet og samfunnet med Kristus var erstattet av ytre former og vaner uten dypere innhold. Er det dette Stian Kilde Aarebrot (bildet) promoterer i denne boka? spør anmelder Bård Hauge. Foto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: 

Plastisk teologi

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)