FORMA: Gjennom denne reisa med ein ståstad utafor Vesten, har det vorte heilt tydeleg for han at det er Bibelen og kristentrua som har forma denne verdsdelen, og som har gjort at Europa og USA på mange område er leiande på verdsbasis, skriv Johannes Kleppa.  Foto: Adobe Stock

Bibelens betydning for Vesten

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)