MENING: Kjersti tror ikke det var en mening med at datteren skulle dø, men sier at hun har funnet mening med livet etterpå.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Å miste et barn trenger ikke være slutten på livet