Gud vil være vår venn. Vår tid i Hans nærvær og vår relasjon med Ham teller mer enn hva som skjer på byggeplassen, skriver Sverre H. Skilbreid. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Herren bygger

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).