Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Guds fylde