Paulus forespeiler kamp mot onde makter, og at det er nødvendig å stå rustet med de krefter som Gud har til rådighet, ikke minst «frelsens hjelm og Åndens sverd som er Gud ord», skriver Ivar Gjerdi i denne andakten. Foto: Fotolia.com

Åndelig rustning

Vi kjem ikkje saman for å betrakte det som skjer på ei scene

debatt

Ein del som leier lovsongen i forsamlinga minner oss på at det ikkje er vi som er i sentrum for songen, det er Gud, og det er jo sant. Samtidig må vi huske på at det er vi som gjer dette. Det er vi som syng. Det er vår glede. Det er ikkje noko vi må gjere, men det er noko vi får lov til å ta del i.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.