MYE ARBEID: Ola Hellens måtte legge ned mye arbeid både før han kunne flytte inn i sin egen gamme og etter at han begynte å bo der. Mange venner og familiemedlemmer hjalp ham mye.  Foto: Byline stor

Student flyttet inn i jordhytte i skogen

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).