FORFATTER: Hans Johan Sagrusten er bibelbrukskonsulent hos Bibelselskapet og forfatter av flere bøker om evangeliene. Snart kommer han med en ny bok. Foto: Tor Tjeransen

– Evangeliene er øyevitneskildringer

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)