Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen har flere ganger uttalt seg kritisk om Evangeliesenteret. Hun har blandt annet vært kritisk til at senteret driver med frelse.

Ville strupe Evangelisenteret

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).