Satanisten er dømt for flere tilfeller av grovt skadeverk blant annet denne gravskjendingen på kirkegården ved Nordstrand kirke i vår.

Satanist dømt for hærverk og gravskjending

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)