Kari og Ernst Harbakk mottok onsdag Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Kongens sølv for misjonsinnsats

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)