Siden 2002 har 46 barn unnfanget ved prøverørsmetoden blitt abortert bort etter uke tolv i Norge.

46 prøverørsbarn abortert