SYKDOM:
- Gud kan prøve oss ved å tillate sykdom, og det finnes eksempler i Bibelen på dette, sier Svein Granerud. Han talte en kveld over temaet 'Når troen prøves».

– Troen styrkes gjennom prøvelser

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)