Pater Olav Müller til minne

Minneord

Utover dagen tenkte jeg: Sjelden har en mann betydd så mye for så mange over så lang tid.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Trosfrihet under press

I fokus

Over hele verden ser vi nå en urovekkende tendens til at religion, etnisitet og nasjonalisme blandes sammen av populistiske politikere og religiøse ledere.

Rettferdighet

I fokus

I dag har jeg stadig kastet et blikk på omslaget på Bibelen som ligger på skrivebordet mitt.

KrF i krise

KrF

Det er nå vanskelig å se hvordan KrF kan gå videre som et samlet parti. Hareide burde på forhånd ha innsett at dette kunne bli resultatet.

Minne

I fokus

Minnet vårt er ei kraft som formar både vår personlege og kollektive identitet. «Gjer dette til minne om meg», sa Herren då Han overrekte apostlane og Kyrkja kalken og brødet, evangeliet og fullmaktene.

Der selv barn forfølges for sin tro

Lederartikkel

Denne uken slo utenriksministeren fast at trosfrihet er et prioritert område for regjeringen. Det er svært godt nytt.

Respekt og toleranse

debatt

I evangeliene sier ikke Jesus noe konkret om homofile, men i lignelsen om den barmhjertige samaritan, legger han føringer for hvordan vi burde forholde oss til mennesker vi er dypt uenige med.

Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

Er abort noe å tulle med?

debatt

Dessverre føyer ikke Nytt på nytt nå på fredag (9.11) seg inn i rekken av hysterisk morsomme program.

KrF diskuterer regjeringens tredje tilbud

krfs veivalg

Det er bevegelse, men det er fremdeles et godt stykke igjen, sier KrFs forhandler Kjell Ingolf Ropstad om regjeringspartienes tredje budsjettilbud.

Slaveritekster som argument for full likestilling

debatt

I en kronikk i Dagen 8. november argumenterer 
Ketil Jensen for full likestilling mellom menn 
og kvinner i kristent arbeid ved å vise til hvordan kristne i dag forholder seg til slaveritekstene 
i Det nye testamente. Jeg ser gode grunner 
for å problematisere denne argumentasjonen.

Misjon minutt for minutt

globalt perspektiv

Norsk misjon har generelt stor tillit rundt i verda. Ein av grunnane er at ein frå starten har vore villig til langsiktig tenking.

En utfordring til NLM

dagensdebatt

Debatten om kvinnelige prester har igjen dukket opp i NLM. Her vil jeg peke på det jeg mener er det virkelige problemet i organisasjonen.

Vi kjem ikkje saman for å betrakte det som skjer på ei scene

debatt

Ein del som leier lovsongen i forsamlinga minner oss på at det ikkje er vi som er i sentrum for songen, det er Gud, og det er jo sant. Samtidig må vi huske på at det er vi som gjer dette. Det er vi som syng. Det er vår glede. Det er ikkje noko vi må gjere, men det er noko vi får lov til å ta del i.

Frimodige kvinner

debatt

Finnes det fortsatt ubevisste holdninger som hindrer kvinner i tjeneste?

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Kraften i å synge sammen

Lederartikkel

Kristne bør snakke mer om hva som er skjedd med forsamlingssangen.

Derfor forlater vi Gideon

dagensdebatt

Vi kan ikke være med i en forening som vil holde fast på en anakronistisk ordning.


Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Kristen kulturarv må med

lederartikkel

Hvis noen skulle protestere mot det, vil det antagelig være Venstre.

Et jubileum det er god grunn til å feire

lederartikkel

Jubileer kan gi anledning til både takknemlighet og vemod. Denne helgen feiret Misjonshøgskolen, som nå formelt heter VID Stavanger, 175-årsjubileum.

MIFFs upresise svertekampanje

debatt

Etter MIFFs kampanje de siste ukene er det imidlertid på sin plass å utfordre MIFF på deres egen upresise språkbruk.

En smal, god vei

frispark

Spørsmålet jeg stiller meg er hva som vil skje fremover? Jeg aner to strategier som jeg ikke tror er de beste og en god, smal vei i mellom.

Grensepåler mot sortering

lederartikkel

En forandring av abortlovens paragraf 2c vil være et viktig signal om retten til liv også for de som er annerledes.

Ved et 175-årsjubileum

synspunkt

VID vitenskapelige høyskole ble opprettet 1. januar 2016. Det er altså en institusjon som ennå ikke er tre år gammel. Likevel feirer den i disse dager sitt 175-årsjubileum. Hvordan klarer en å nå en så høy alder så raskt?

Å vite hva vi tror

lederartikkel

Kjennskap til Gud henger sammen med kunnskap om Gud.

Bistandsministeren skuffer

lederartikkel

Nikolai Astrup deler tilsynelatende ikke sin forgjengers prinsipielle tenkning rundt hvilke konsekvenser det bør få når bistandsland forfølger homofile.

Kristne i arbeiderbevegelsen, stå fram!

Kristne Arbeidere

Vi er ikke en kristenlobby. Vi har et helhjerta engasjement i fagbevegelse og parti der vi ønsker å være med på å forme politikk i tråd med Jesu menneskesyn.

Fortapelse i Bibelen

bibelen

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss.

Kan KrF stole på Høgre…

abortloven

Den indre «striden» som har kome fram desse siste 5–6 vekene, er for «innfløkt». Ein treng litt meir tid.

Uten silkehansker

kulturnotat

Hvordan lykkes med bestselgere og populærvitenskap? Skriv negativt om kristen tro og historie.

Abortlovens vanskelige yttergrenser

synspunkt

I dag har kvinnen rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. uke. Etter dette må hun eller fosteret oppfylle visse kriterier for å få utsatt «angrefristen». En av disse er paragraf 2c - også kjent som «sorteringsparagrafen».

Våre trossøsken lider i Pakistan og Egypt

lederartikkel

Fredag ble syv mennesker drept på vei til et kloster i Egypt. Lørdag ga pakistanske myndigheter etter for mobben og ga blasfemifrikjente Asia Bibi reiseforbud.

Menns og kvinners tjeneste i NLM

kronikk

Bibelen revolusjonerte ikke etablerte ordninger og roller i første omgang, men signaliserer en friere holdning og høyere status overfor kvinner enn det som var vanlig i samtidskulturen.

Jeg trenger dere, og KrF trenger dere

debatt

Jeg vet ikke om jeg nå tråkker i salaten, og rett på noen tær, eller om dette er innenfor. Men til alle som vurderer medlemskap og engasjement: gi det litt tid.

En farlig dom

debatt

Faktum er at Muhammed er den eneste religionsgrunnlegger som har begått gjerninger som kan kalles forbryterske.

Når kristne blir sinte

debatt

«Bli vred, men synd ikke», skriver Paulus. Også kristne kan ha legitime grunner for å bli sinte, og da gir denne apostoliske formaningen veiledning om uttrykksform.

Israel og norske menigheter

israelkommentar

Personlig er det for meg en bønn om at kirkens relasjon til jødene endres i våre dager.

Når vi sender personer til farlige land

globalt perspektiv

Nei, det er ikke «forsvarlig», sett fra et typisk norsk perspektiv. De reiser nemlig ut med fare for eget liv. Likevel velger vi å være utsendere.

Hellig eller alminnelig?

Lederartikkel

På mange måter har kirken i samfunnet vårt beveget seg fra «Jerusalem» til «Babylon».

Ung tæl og gamle løgner

Synspunkt

Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

Seieren som ikke ble feiret

Lederartikkel

Den store vinneren i KrF-avstemningen var ikke til stede i landsmøtesalen. Hun befant seg på statsministerens kontor.

Potensialet KrF forsømte

synspunkt

Hvordan kan det ha seg at så mange KrF-velgere i ­næringslivet har gått over til høyresiden i samme periode som partiet har samarbeidet nettopp med høyrepartiene?

Hareides selektive historiefortelling

debatt

Jeg fulgte Knut Arild Hareides tale til fylkesårsmøte i Buskerud KrF forrige mandag. Det er mye å si om hans selektive historiefortelling.

Ikke bare to, men tre reelle valg for KrF

debatt

Over lang tid har det bygget seg opp en forståelse i KrF av at partiet ikke tar et reelt valg om det fortsatt blir i opposisjon. Partiets manglende retningsvalg med tanke på regjering er blitt KrFs hovedproblem. Men er det sant?

Abortloven ligger på bordet

debatt

Det koster Erna mye å møte KrF på kravene, og hun er ved gjentatte anledninger tydelig på hva hun mener. Erna er ikke bare partileder, men også statsminister. Hun er vant til å veie sine ord på gullvekt.

Forbilledlig etisk utfordring

lederartikkel

Forbilledlig etisk utfordring fra tidligere Klassekampen-redaktør om tvillingabort.

Operasjon Dagsverk og læreplanen

debatt

I år er det dessverre legitimt å spørje om Operasjon Dagsverk bryt med verdigrunnlaget i opplæringslova.

Selbekk: «KrF-voteringen bør være åpen»

lederartikkel

Når 190 mennesker på egen hånd skal bestemme Norges politiske fremtid, så kan det da ikke være for mye forlangt at de skal stå frem offentlig med hva de har stemt. Selvsagt bør KrF-voteringen være åpen.

Regjeringens vingling om tvillingabort

synspunkt

Hva gjør at Erna Solberg akkurat nå er blitt i mot tvillingabort? Regjeringen kunne når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring for å hindre praksisen. Hvis hun og regjeringen ville. Det skjedde aldri.

En varslet massakre

lederartikkel

Amerikanske jøder er redde. Det er lenge siden de slo alarm. Nå må resten av verden våkne.

Kommunevalg og «No longer jews»

israelkommentar

«De lovende menn» smiler for tiden til oss fra både busser og bygninger og andre tenkelige og utenkelige steder. Det er kommunevalg i Israel om ikke så lenge, nemlig den 30. oktober.

Alkohol er usunt selv i små mengder

lederartikkel

De nye funnene bør føre til at Nordmenn reduserer eller kutter ut alkoholbruken helt – både av hensyn til barna og av hensyn til egen helse.

Visdomens kjelder

frispark

Visdomsbøkene ber i seg noko djupt menneskeleg felles og gir oss eit område av tankar og visdom å ferdast i saman med alle slags menneske, med og utan kristen tru.

Diskriminering på uklare betingelser?

synspunkt

Jeg er ikke kvinne, men hadde jeg vært det, ville jeg krevd at Hovedstyret eller regionstyret sa det rett til meg: 
Selv om du er den mest kvalifiserte, får du ikke stillingen, fordi du er ekskludert på grunnlag av et kriterium som ikke stod oppført i stillingsutlysningen.

KrF, ikke svikt Israel

krfs veivalg

Jeg frykter for Norges Israel-politikk om KrF gir venstresiden i Norge regjeringsmakt.

Verre enn vi hadde forestilt oss

lederartikkel

Det er med små kjeltringer som med store: Straffefrihet er et signal om at de fritt kan fortsette som før.

Abort-bedraget

debatt

Det er i ferd med å spre seg en myte om at KrF kan få gjennomslag for en endring i restriktiv retning i abortloven dersom man går inn i regjeringen Solberg. Dette er en ren bløff som må parkeres jo før, jo heller.