Amerikansk 
pastorpar kan 
slippe homovielser

FRITAS

FRITAS: Tro og samvittighet kolliderer med lovverk i saken der et ektepar i USA frykter straff fordi de nekter å vie homofile par. Nå slipper de kanskje fengsel og bøter.

En splittet kirke

Kristenliv

DEBATT: Når bispeflertallet viser til «kjærlighetsbudets forrang», ser de helt bort fra at kjærlighetsbudet aldri kan tolkes i strid med Guds bud og formaninger. Tvert imot. Her er full overensstemmelse, skriver Jon Kvalbein.

Hulke­grå­ter over vedtak

Kristenliv

Sterke scener utspant seg på Kirkemøtet i går da det ble klart at det verken ble vedtatt vigsel- eller forbønnsliturgi for samkjønnede par.

En gledens dag

Meninger

Kirke­mø­tet i Kris­tian­sand valg­te å sette Skrif­ten foran folke­me­nin­gen. Det er det grunn til å takke for, skriver DAGEN på lederplass.

Avviser homokompromiss som løsning

Kristenliv

Konservative kristenledere mener kompromissforslaget om å fastholde Den norske kirkes ekteskapsforståelse og samtidig innføre forbønnsliturgi for samkjønnede par, skaper større problemer enn det løser.

Tilbakeblikk på et teologisk vannskille

Kristenliv

Oktober 1993: Generalsekretær Tor B. Jørgensen uttrykker dyp uro for kirkelig aksept av homofilt samliv. Oktober 2013: Biskop Tor B. Jørgensen vil innføre liturgi for vigsel av samkjønnede par.

Høyre vil la kirken vie likevel

Samfunn

Høyre snudde i kirkepolitikken lørdag og lar Den norske kirke beholde vigselsretten. Bent Høie tror det er et tidsspørsmål før saken kommer opp igjen.

- Kirkens oppgave å avgjøre

Samfunn

Under helgens landsmøte vedtok Arbeiderpartiet at paragrafen som bestemmer at prester i Den norske kirke ikke kan vie homofile par, skal avgjøres av kirken selv, og ikke av norsk lovverk.

Norsk bryllupsboom i København

Kristenliv

Sjømannskirken i København har aldri før hatt større pågang fra par som ønsker å gifte seg i kirken. Bare en måned inn i det nye året har 50 par tatt kontakt med «kjerka» for å avtale tid for vielse.