Med Bibelen mot ulovlig innvandring

USA

Justisministeren siterte Bibelen da han skulle forsvare at ulovlige innvandrere blir atskilt fra sine barn. – Usmakelig, sier norsk professor.

Når Stavanger skal få ny biskop

LEDERARTIKKEL

Uansett hvem som blir valgt til biskop i Stavanger, vil dette si noe om hvilken tilnærming Åpen folkekirke velger.

Motstrøms hos NLA Høgskolen

søkertall

Færre vil bli lærere og journalister, viser tall fra Samordna opptak. Men hos NLA Høgskolen øker søkertallene på begge studiene.

Veien til de mange rom

misjonsferd

Jesu ord om Veien, sannheten og livet driver fortsatt mennesker ut på misjonsferd til mørke og uopplyste kontinent.

Rogalendingene ga mest i kollekt

KOLLEKT

Kirkemedlemmer i Rogaland ga i fjor 62 millioner kroner i kollekt, mer enn i noen andre fylker. Over 70 prosent av gavene brukes til menighetsarbeid.

Fire kristne høgskoler slår seg sammen

utdanning

1. januar 2016 slår Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger seg sammen. Navnet blir VID vitenskapelige høgskole.