Sniker Bibelen inn i tidsklemma

BIBELTIME

En prest i Bergen inviterte de voksne kirkegjengerne til å møte på fem bibeltimer. 
– Dette traff en nerve hos oss, sier han.

Fra isolasjon til relasjonsbygging og innovasjon

israelkommentar

Norge og Israel har mye å lære av hverandre. Gjennom forpliktende samarbeid på alle nivå kan isolasjonen brytes ned, et nytt samarbeidsklima vokse fram og nye innovative ideer skapes.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

Gode gjerningar reddar verda

synspunkt

Bjørnsons program om dei gode gjerningane som reddar verda, eller Strand Harboes ord om å bruka hjartet, står i skarp kontrast til dei kyniske orda om «godhetstyranni» som «rir Norge som en mare».

Guds drømmer for din verden

i fokus

Det finnes så mye som Gud lengter etter og drømmer om å gjøre akkurat i din verden, i din by, blant dine venner. Men han trenger et initiativ fra noen som begynner i det lille, med de små mulighetene som finnes her og nå, og som våger å stole på at Gud er en mester i det å gjøre noe stort ut av noe lite.

Milliardene ruller inn til verdens våpenprodusenter

nyheter

Krig er ei det verste, i alle fall ikke for våpenindustrien. De kan se tilbake på et svært godt år, og kontraktene som er inngått, bærer ikke bud om trange forsvarsbudsjetter.

Feirer vi jul feil i dagens Norge?

globalt perspektiv

Har julestemningen kommet? Eller ser du kanskje frem til at den skal komme? Håper i alle fall at den skal komme. Eller kanskje tenker du at det er mer en fjern drøm? Men hvor kommer den egentlig fra, julestemningen? De første kristne hadde den nok ikke. De feiret ikke jul – det startet man med først på 300-tallet. Og grunnen til at de startet med det er ganske så interessant, i disse dager hvor vi kjemper hardt for å bevare våre kristne tradisjoner.

Mener verden blir et stadig bedre sted

nyheter

Selv om mange vil huske 2015 som et år preget av krig, terror og flyktningkrise, blir verden stadig fredeligere, mener Harvard-psykologen Steven Pinker. Andre er mindre optimistiske.

Dette hendte i verden i 2015

nyheter

Terroraksjoner, jordskjelv, fallende oljepris og den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig satte sitt preg på 2015.

Mellom sekularisme og fanatisme

leder

Forholdet mellom religion og politikk har aldri vært helt enkelt. Og det er stadig i utvikling. Etter den siste tidens terrorhendelser har vi igjen blitt minnet om hvilken negativ kraft religion på avveier kan utgjøre. Derfor blir det stadig viktigere at vi snakker om hvordan et moderne samfunn kan og bør forholde seg til religiøse standpunkter.

«Når dere ber, skal dere si»

i fokus

Den bønnen Jesus lærte sine disipler, er uten tvil den mest kjente og brukte bønn i verden. Den kalles Herrens bønn, i norsk sammenheng kanskje oftest Fadervår i ett ord med stor eller liten f.

Norge og verden

Meninger

La oss ikke duperes av oljepenger, bistandsmidler og fine talemåter. Våre politikere «belønnes» med norsk nominering til et fåtall internasjonale meget godt betalte toppstillinger, skriver Dan Odfjell.

Pave Frans kåret til årets person av Time

Kristenliv

Time Magazine utpeker hvert år en «person of the year», og utnevnelsen går til noen som har utmerket seg i løpet av året. I fjor var det den amerikanske presidenten Barack Obama, i år er det pave Frans som får utmerkelsen. Han vant foran den ame­ri­kans­ke av­hop­pe­ren Ed­ward Snow­den.

- Mandela endret historien

Samfunn

Nel­son Man­de­la end­ret his­to­ri­ens gang, både for sitt eget folk, for lan­det, kon­ti­nen­tet og ver­den, sier EU-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jose Ma­nu­el Bar­ro­so.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Misforståelsen av begrepet evighet

Meninger

Den overraskende konklusjonen er at Bibelen ikke snakker om en evighet før skapelsen av vår verden, eller en framtidig evighet etter skapelsen av den nye himmel og jord - «evighetene» ligger imellom.

Se verden i bilder

Samfunn

Fotografene fryser øyeblikkene. Små glimt av hverdag, helg, tårer, smil, fest, eller kampen for å overleve.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.

Israelsvenner samles i sør

Israel

To av de største israelsorganisasjonene har stevne på Sørlandet denne uken. I den ene er det høy gjennomsnittalder og stor optimisme, i den andre er det større bredde i alder og nøktern realisme.

Var jungelens konge i fire døgn

Samfunn

Dypt inne i Ama­zo­nas har kong Ha­rald (76) i fire døgn levd med ur­be­folk­nin­gen og i pakt med na­tu­ren. Den even­tyr­li­ge rei­sen har vært kon­gens drøm.