Baptistene dropper sommerstevne

sommerstevne

– Det har vært en dramatisk forverring i oppslutning, sier informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn. Dermed blir 2018 det siste året med Blink.

Ønsker vi sann vekkelse?

vekkelse

Vi kan ignorere Gud hele uka, men på søndagen kommer vi på møte og forventer at Gud skal hjelpe oss.

Pinsekirke søker luthersk partner

Sverige

– Vi har de senere årene oppdaget skattene i den lutherske arven og er på en reise mot reformasjonens sentrum, skriver Magnus Persson, pastor i United Øresundskyrkan.

Kirkens Nødhjelp glad for bistandsvekst

STATSBUDSJETTET

Kirkens Nødhjelp gleder seg over at regjeringen vil bruke mer på bistand, men stiller spørsmål ved hvordan pengene skal brukes.  

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

– Barnevernet må ha flere folk

BARNEVERN

I 2016 fikk barnevernet 491 flere ansatte på landsbasis. – Ikke nok, mener Norsk barnevernlederorganisasjon. 54.620 barn hadde tiltak fra barnevernet i løpet av fjoråret.

Slik blir Hillsong Norway

menighetsliv

Åtte norske menigheter blir underlagt ledelsen til ekteparet Bobbie og Brian Houston. Hva innebærer det i praksis?

Bibel-deler på nær halvparten av alle språk

sterk vekst

Bare det siste året har antallet språk med minst én del av Bibelen oversatt, økt med nær ti prosent. – Vi har ikke sett maken til dette på noe annet tidspunkt i kirkehistorien, sier Agnes Lid i Wycliffe Norge.

– Vi trenger flere folkehøgskoler

rekordår

Dette skoleåret blir nok et rekordår for folkehøgskolene. – Det har aldri gått flere på folkehøgskole i Norge enn det gjør nå, sier Astrid Fuhr fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Satser smått for å bli større

vekst

En misjonal livsstil er årsaken til at en liten menighet på Jæren på kort tid samler dobbelt så mange som før.

Fremtidens religiøse vekst

leder

Med en så mangfoldig religiøs flora som vi er i ferd med å få nå, er det mindre gitt enn noen gang hvem som får glede av fremtidig vekst.

Reddes av innvandrere

kirkevekst

De siste åtte årene har Baptistsamfunnet i Norge hatt en kirkevekst 
på 17 prosent. Det skyldes innvandring 
og migrasjon, ene og alene.

– Ok at veksten avtar

misjon

– For ti år siden snakket ingen kristne i Mongolia om teologi. Det var for tidlig. Nå er det mye snakk om hva det er å være kristen, hvordan leve som kristen og økt oppmerksomhet om bibelkunnskap, sier pastor Purevdorj Jamsran, også kalt Puje.

Her er kristenveksten størst

himalaya

Nepal har en av de raskest voksende kristne befolkningene i verden. Men utfordringene står i kø for det jordskjelvrammede landet.

Sikkerhet og velferd

i fokus

Både Norge og Europa har stått overfor krevende utfordringer tidligere – og kommet gjennom.

Et varsel om enda tøffere tider

samfunnskommentar

Det var en alvorstynget utenriksminister Børge Brende (H) som forrige tirsdag holdt sin halvårlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Fra undergrunnskirke til megamenighet

ukraina

Han vokste opp i Sovjettiden med hemmelige, kristne møter i skogen. Nå leder pinsevennen Peter Kovalenko en av Ukrainas raskest voksende menigheter.

Vokser i motgang

oljekrise

Den internasjonale kirken i Stavanger ble stiftet for 40 år siden av amerikanere som kom til byen for å arbeide i oljen. – Folk mister jobben, men ønsker ikke å dra hjem, sier skotske
 Derek Jardine.

Kirkene vokser 
– ledelsen er svak

afrika

To biskoper fra Vest-Afrika karakteriserer veksten for kristne kirker som «eksplosiv». Men 
manglende utdannet lederskap er en utfordring.

Fornyelse

Kristenliv

Gud er li­vets Gud, og liv er for­ny­el­se. Jesus vil all­tid lede sine barn inn i for­ny­el­se og vekst.

Glødelig jul til dere alle!

Meninger

Når delte du sist en opp­da­gel­se fra Bi­be­len med noen andre krist­ne? Når for­tal­te du sist his­to­ri­en din om hvor­dan du tok imot Jesus? Når var sist gang du ut­ford­ret noen på å leve et stør­re liv?

Nike, Assisi og Afrika

Meninger

Iveren etter å bruke ny kunnskap og fortelle om Jesus er på mange måter en åndelig versjon av det som i nær sagt alle år har vært Nikes slagord: «Just Do It.»

- Prektighetspress hindrer vekst

Kristenliv

Pastorer må bryte ned kravene til vellykkethet ved å fortelle ærlig egne kamper, mener Pingst-leder Pelle Hörnmark. Han mener det handler om å være ekte.