Opposisjonen tar spill-ansvar

Lederartikkel

Når vi ser på omfanget av annonsering for spill på norske TV-skjermer kan det synes som om spillselskapene er i besittelse av nærmest uendelig mange annonsekroner.

Høyre utsetter eggdonasjon-svar

høyres landsmøte

Et stort flertall ønsker å ta eggdonasjon i en bredere debatt fram mot neste landsmøte.

Biskop oppfordrer til protest

SKOLEGUDSTJENESTER

Alle skolene på Voss dropper julegudstjenesten. – Et drastisk skritt, sier biskop Halvor Nordhaug. Kariann Slettemark synes det er underlig at barna hennes ikke får noe tilbud om skolegudstjeneste i år.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Sommerinnspurt på Stortinget

politikk

Stortingspolitikarane har no ei av årets travlaste veker. Verdisaker bankast gjennom på laupande band.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Enhetsbiskopen

inspirasjon

Jesus bad disiplene om å være ett. Var det derfor biskop Stein Reinertsen støttet vedtaket som fører til at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken?

Bønn for Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Vi kan både håpe på, arbeide for og be om fornyet tillit til Bibelen som kilden til både sannhet og frihet.

Homo-omkamp i Sandnes

ansettelse

Sandnes kirkelige fellesråd vedtok onsdag at det blir omkamp om deres personalreglement, som ekskluderer homofilt samlevende fra stillinger i kirkene i Sandnes. Men først blir det full høring i alle menighetene.

Kirkesplittende?

kristenliv

Lutheranere har historisk sett hatt høyst ulike bibelsyn. Det avgjørende er at man står sammen 
om det evangelium som Bibelen bevitner, ikke at 
man er enig i synet på Bibelen, eller om tolkningen 
av alt som Bibelen omhandler.

Press for å endre homo-vedtak

kirkestrid

Sandnes kirkelige fellesråd presses til å gjøre om sitt omstridte vedtak om at samlevende homofile ikke kan ansettes.

Kristenparti kan si ja til homoadopsjon

Sverige

Kristdemokraterna (KD) i Sverige beveger seg mot et ja til loven om at homofile skal få adoptere barn, skriver svenske Dagen.

Hulke­grå­ter over vedtak

Kristenliv

Sterke scener utspant seg på Kirkemøtet i går da det ble klart at det verken ble vedtatt vigsel- eller forbønnsliturgi for samkjønnede par.

Protestbølge veltet homovedtak

Kristenliv

Styret i en av USAs største kristne hjelpeorganisasjoner åpnet for å ansette mennesker i som hadde inngått homoekteskap. En storm av reaksjoner fikk styret til å snu.

Stålsett støtter vedtaket

Samfunn

Lederen av Stålsett-utvalget vil «ikke overdrive sakens betydning», men støtter ombudets bruk av diskrimineringsloven.