– Yrkesfag har ufortjent lav status

Yrkesfag

Utdanningspolitiker tror holdninger blant foreldre, rådgivere og lærere er en sterk, medvikende årsak til at yrkesfag har fått et ufortjent dårlig rykte.

Derfor er EU kritisk til Tyrkia

medlemskap

Vesentlige mangler i rettssystemet, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten skaper fortsatt store utfordringer for Tyrkia i medlemskapsforhandlingene med EU.

Integrering i hverdagen

leder

Det er sant at flyktningstrømmen på en del områder kan utgjøre en utfordring. Men det er også sant at de menneskene som kommer hit på mange måter representerer store muligheter.

Side ved side

sameksistens

Israel er et multikulturelt samfunn med imponerende stor toleranse 
– og ekstreme utfordringer.

Usminket sannhet

andakt

De lovet troskap like til døden. Men de feilet, sviktet og falt. Hele det menneskelige støtteapparatet kollapset. Og takk og lov for det!

Veigrep

andakt

Evangeliet har godt veigrep. Det holder deg på veien, selv med skarpe svinger og utfordrende føre.

Årets største kristne ledersamling

Kristenliv

- Fryk­ten for å bli upo­pu­lær i sam­fun­net må ikke over­skyg­ge for­plik­tel­sen til å stå opp for det som er sant og rett. Det hand­ler også om å for­mid­le evan­ge­li­et. Med den djerv­het og fri­mo­dig­het som pre­ger Led-mil­jø­et, er po­ten­sia­let be­ty­de­lig, skriver Tarjei Gilje.

Lykkes du uten Guds ord?

Kristenliv

I møte med ut­ford­rin­ger i livet, blir troen satt på prøve! Og skal troen bestå prø­ven, må den være bygd opp ved Guds ord.

Trøsten fra Gud

Kristenliv

Kil­den til sann trøst, som vir­ke­lig kan løfte deg - kraft­kil­den er Guds ord.

Det finnes håp

Kristenliv

- I dag øns­ker jeg å vise deg, at uan­sett hvil­ket behov du har, så lig­ger løs­nin­gen i dette ver­di­ful­le så­kor­net.

Setter politikere på prøve

Samfunn

Det er duket for alternativ valgkamp på TV2 når kanalen i helgen drar i gang programserien «Prøv mitt liv». Seks toppolitikere flytter inn hos mennesker som har store utfordringer i livet.

- Troen preger hele livet

Kristenliv

- Tenk deg om før du gifter deg med en som ikke deler samme tro som deg, oppfordrer prest Eirik Nyfeldt Bø. For ham er troen en grunnleggende del av hverdagen.

Stort behov for dømmekraft

Meninger

Hvis vi skal gi god veiledning i møte med alle disse utfordringene, er det avgjørende at vi holder klart for oss hva profetisk tale faktisk er.

Generasjonskamp i kristen-Norge

Meninger

I stedet for å bruke krefter på å bevare det bestående, trengs eldre kristne som evner å aktivt støtte og samtidig veilede yngre ledere med egen visdom og erfaring.

Et nytt perspektiv

Meninger

- Kriser medfører valg. Det vil alltid være opp til hver enkelt av oss hvordan vi håndterer dette.