Hvorfor kvekerne?

Israel

Selv støtter jeg – i likhet med Kvekerne – ikke en generell Israel-boikott, men en boikott av virksomheter uansett nasjonalitet som drar 
nytte av eller tjener på okkupasjonen.

Boris Johnson støtter Israel

israelvenner

israelvenner: Storbritannias nye utenriksminister mener at boikott av Israel er «tåpelig».

Brende refser hatopplæring

palestinerne

– Det er fullstendig uakseptabelt å oppfordre til vold eller gi heltestatus til personer som utøver vold, sier utenriksminister Børge Brende.

Tar opp fangelønn med Abbas

israel

Utenriksministeren lover å presse president Abbas om å stanse pengestrømmen til terrordømte palestinere.

Da misjonen tok til gatene

kavalkade

Regjeringens bistandskutt fikk misjonsorganisasjonene til å protestere foran Stortinget for første gang.

Brende frykter utviklingen i Ukraina

Samfunn

Utenriksminister Børge Brende håper møtet i Europarådet i Wien tirsdag kan endre den stadig farligere utviklingen i Ukraina-konflikten. Han frykter utviklingen de nærmeste dagene.

Ekspert: Kun unnskyldning overfor Kina er godt nok

Samfunn

Utenriksminister Børge Brende (H) kan unnlate å møte Dalai Lama, men kinesernes holdning vil uansett ikke bli endret. For Kina er norsk unnskyldning det eneste som vil rette på forholdet, mener professor Paul Midford, leder for NTNUs Japan-program.

Vil vite hvem som mister norsk bistand

Samfunn

Opposisjonspartiene vil vite hvilke land som mister bistand fra Norge når regjeringen skal rydde opp i mottagerlisten. Utenriksministeren viser til statsbudsjettet for 2015.

Lieberman tilbake som Israels utenriksminister

Israel

Den is­ra­els­ke re­gje­rin­gen har god­kjent at Avig­dor Lieber­man får til­ba­ke sin gamle jobb som uten­riks­mi­nis­ter, etter at ble frikjent for anklagene om korrupsjon.

- De som har drept våre kjære, går nå fri

Israel

Reaksjonene i Israel er sterke etter at regjeringen i helgen vedtok å sette fri 104 palestinske fanger dømt for terror. Løslatelsen var en forutsetning for de nye Midtøsten-forhandlingene.

Enighet om jordreform i Colombia

Samfunn

FARC-ge­ril­ja­en og den co­lom­bi­ans­ke re­gje­rin­gen er enige om en jord­re­form, be­kref­ter uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide.