Hjertesukk

ANDAKT

Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud, Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Veien fra sunt 
engasjement til usunn virkelighetsflukt – og tilbake

veien tilbake

Mennesker som har gitt alt står alene tilbake i en kald tomhet. For å kunne finne tilbake til livet må de begynne helt på nytt og bygge alt fra grunnen igjen. Identitet, selvbilde, gudsbilde, nettverk, verdier alt må formes en gang til. Alt må fylles med mening på nytt.

Tro

ANDAKT

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Like fin fest uten bursdagsbarnet?

lederartikkel

For en kristen er det umulig å være likegyldig til om Jesus er guds sønn eller ikke. Det er det mest avgjørende spørsmål i verden.

Roses av Hanne Krogh

julemusikk

– Denne sangen slår fast det som er sant, ikke alle tror.

Provosert av «forførende» ny juleslager

Hør sangen her

– Det er ikke så nøye hvorfor vi feirer jul, 
synger Marte Wulff og Charlotte Quale i det som tegner til å bli årets store juleslager. - En tekst med fatal tilsløring av virkeligheten, mener salmedikter Eyvind Skeie. Han 
håper sangen aldri blir del av vår julefering.

De som hater Gud

frispark

Hvordan skal vi møte tvil og skepsis? spør Espen Ottosen i ukens «Frispark».

Ser kobling mellom tro og helse

Kristenliv

Nyateister bruker de skandinaviske landene som eksempel på at sekulære samfunn er de lykkeligste. Psykologiprofessor David Myers mener bildet blir annerledes når man går på individnivå.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.