En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

– Gjør oss mindre fordomsfulle

tro

Ungdommer sier muslimske Sana i serien Skam har gitt dem ny kunnskap om tro. 
I morgen sendes siste episode av den norske dramaserien.

Tro

ANDAKT

Tro handler ikke om oss eller om omstendighetene, men om Gud.

Badet som forvirrer

inspirasjon

De siste 15 årene har det foregått intens forskning på de eldste kildene til kristen dåpspraksis. Ironisk nok har det ført til at vi vet mindre enn noensinne.

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Like fin fest uten bursdagsbarnet?

lederartikkel

For en kristen er det umulig å være likegyldig til om Jesus er guds sønn eller ikke. Det er det mest avgjørende spørsmål i verden.

Roses av Hanne Krogh

julemusikk

– Denne sangen slår fast det som er sant, ikke alle tror.

Provosert av «forførende» ny juleslager

Hør sangen her

– Det er ikke så nøye hvorfor vi feirer jul, 
synger Marte Wulff og Charlotte Quale i det som tegner til å bli årets store juleslager. - En tekst med fatal tilsløring av virkeligheten, mener salmedikter Eyvind Skeie. Han 
håper sangen aldri blir del av vår julefering.

De som hater Gud

frispark

Hvordan skal vi møte tvil og skepsis? spør Espen Ottosen i ukens «Frispark».

Ser kobling mellom tro og helse

Kristenliv

Nyateister bruker de skandinaviske landene som eksempel på at sekulære samfunn er de lykkeligste. Psykologiprofessor David Myers mener bildet blir annerledes når man går på individnivå.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.