Slik løste de striden om barnedåp

barnevelsignelse

Hun ville døpe, han ville ikke. Sammen med presten snekret de uenige, nybakte foreldrene en egen liturgi som alternativ til dåp.

Med Gud på kjøpesenteret

FRELSESSOLDAT

I 15 år har John Helmersen stilt seg opp på ulike kjøpesentre for å selge Krigsropet og samle inn penger til Frelsesarmeen. Han fungerer også i blant som et lokalt «sjelesorgkontor».

Når tvilen kommer

LEDERARTIKKEL

I våre dager, hvor ny informasjon omgir oss nærmest hele tiden, er det ikke rart dersom vanskelige spørsmål kommer frem oftere enn før.

– Vi har fått et rikere liv

alphakurs

Morten Wettestø bestemte seg for å bli kristen etter å ha tatt Alpha-kurs sammen med kona, Kristin Mosfjeld, for ett år siden. – Vårt forhold har vokst seg sterkere, nå som vi har en felles tro, sier han.

En større Jesus

frispark

Er alt vårt håp knyttet til dette livet? Hvor stor er egentlig Jesus da?

Kirketvil på bedehuset

vigselsstrid

Den uvanleg tette relasjonen mellom kyrkje og bedehus i Øygarden blir sett på prøve av Kyrkjemøtets vedtak om vigselsliturgi.

Tro

ANDAKT

Tro handler ikke om oss eller om omstendighetene, men om Gud.

Badet som forvirrer

inspirasjon

De siste 15 årene har det foregått intens forskning på de eldste kildene til kristen dåpspraksis. Ironisk nok har det ført til at vi vet mindre enn noensinne.

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Like fin fest uten bursdagsbarnet?

lederartikkel

For en kristen er det umulig å være likegyldig til om Jesus er guds sønn eller ikke. Det er det mest avgjørende spørsmål i verden.

Roses av Hanne Krogh

julemusikk

– Denne sangen slår fast det som er sant, ikke alle tror.

Provosert av «forførende» ny juleslager

Hør sangen her

– Det er ikke så nøye hvorfor vi feirer jul, 
synger Marte Wulff og Charlotte Quale i det som tegner til å bli årets store juleslager. - En tekst med fatal tilsløring av virkeligheten, mener salmedikter Eyvind Skeie. Han 
håper sangen aldri blir del av vår julefering.

De som hater Gud

frispark

Hvordan skal vi møte tvil og skepsis? spør Espen Ottosen i ukens «Frispark».

Ser kobling mellom tro og helse

Kristenliv

Nyateister bruker de skandinaviske landene som eksempel på at sekulære samfunn er de lykkeligste. Psykologiprofessor David Myers mener bildet blir annerledes når man går på individnivå.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.