Ber for syke på gaten i Bergen

RADIKAL TRO

Har du vondt noe sted, vil danske Michael, David og Steffen legge hendene på deg. Om så midt i byen. Og det vises i beste sendetid på TV.

Ruster seg for vekkelse

Kristenliv

Maran Ata-vekkelsen ruster seg for ny vekkelse i Norge. I Seljord vokste begeistringen i takt med halleluja-ropene.