Solberg vil fortsatt ha KrF i regjering

politikk

KrF felte Høyres stortingspresident. Men statsminister Erna Solberg (H) holder fortsatt døra inn til regjeringen vidåpen for KrF.

Retten til reservasjon

Meninger

Selv­føl­ge­lig bør leger ha an­led­ning til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Og na­tur­lig­vis må Høyre holde seg til inn­gåt­te av­ta­ler.

Høyre garanterer for legereservasjon

Samfunn

Høyre er be­redt til å svin­ge parti­pis­ken for å sikre fast­le­ge­ne mu­lig­he­ten til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se kvin­ner til abort og as­sis­tert be­frukt­ning.