– Kan ende opp med en skjør tro

nærvær

Pinsepastor Øystein Gjerme bekrefter at karismatiske miljøer legger stor vekt på nærvær og opplevelser. – Kan gå utover tilliten til Guds trofasthet, mener han.

En kort tid

andakt

Nå er det ikke slik at dess mindre prøvelser en har, jo mindre vellykket er en som kristen. Hemmeligheten i forhold til din «kvalitet» som kristen ligger heller i hvordan du takler prøvelsene.

Ekteskapelige løfter

andakt

Gud holder ut med oss. La oss ikke bryte opp det Gud har sammenføyet. Han er trofast om vi er troløse.

Overgivelse

andakt

Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet og trofasthet.

Skurekost og såpe

Kristenliv

From­het og tje­ner­sinn prø­ves i tro­fast­het på ar­beids­plas­sen, i an­svars­be­visst­het i hjem­met, i hjelp­som­het i nær­mil­jø­et.

Herland skriver i erotisk blad

Samfunn

I siste utgave av det erotiske magasinet Cupido skriver Hanne Nabintu Herland om «Jakten på god sex». Redaktør Tore Aasheim er åpen for å spørre flere kristne om å skrive kronikk i bladet.