Sluttreplikk til Oftestad og litt til

Teologi

Personleg meiner eg framleis at folkekyrkja og sjølvstendige organisasjonar er tenlege reiskapar. Eg støttar difor både sjølvstendige organisasjonar og biskopar, prestar og andre som trufast står på sin post i folkekyrkja.

Skurekost og såpe

Kristenliv

From­het og tje­ner­sinn prø­ves i tro­fast­het på ar­beids­plas­sen, i an­svars­be­visst­het i hjem­met, i hjelp­som­het i nær­mil­jø­et.

Herland skriver i erotisk blad

Samfunn

I siste utgave av det erotiske magasinet Cupido skriver Hanne Nabintu Herland om «Jakten på god sex». Redaktør Tore Aasheim er åpen for å spørre flere kristne om å skrive kronikk i bladet.