– Det står 
om Guds åpenbarte ord

bibelundervisning

– Hvis vi snakker om Guds kjærlighet uten en eneste gang å nevne at den kjærligheten er nidkjær og ikke tåler konkurrenter, da lager vi et fortegnet bilde av Gud, sier Jorunn Sjaastad.

Sniker Bibelen inn i tidsklemma

BIBELTIME

En prest i Bergen inviterte de voksne kirkegjengerne til å møte på fem bibeltimer. 
– Dette traff en nerve hos oss, sier han.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

Menneskeverdet angår oss alle

liv

Vi oppfordrer alle til å våge å heve stemmen og ta de ubehagelige men viktige samtalene om livets rett, enten det er i kirken, i klasserommet, rundt middagsbordet eller i kantina på jobben.

Gudstjenester styrker ikke nødvendigvis troen

undersøkelse

Et flertall av de spurte i en undersøkelse sier at de føler seg inkludert i kirken, men kun et mindretall opplyser at gudstjenesten styrker deres tro.

Klar for spørsmål

bibelskole

Martha Korneliussen (20) har trådt sine barnesko i menigheten. Likevel opplevde hun at bibelskole var helt nødvendig for å gi en trygghet i troen.

Vår forakt for svakhet

kronikk

Reaksjonene ble sterke da jeg for en tid siden i en sammenheng brukte ordene: svakhetens teologi. Det ville noen ha seg frabedt. Vi var da vel sterke i Herren!

Hva er vekst?

andakt

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet» (Ef 4,16).

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Svar til Krista Svensrud

sannhetens ord

Du påstår at vi er enere til å vrenge på ting. Ingen av disse påstandene er jo sanne.

Han bygger Guds rike i Egypt

egypt

Hver dag opplever pastoren at trosfriheten blir krenket, men han har ikke tid til å slåss for egne rettigheter. Ikke nå. Han er opptatt med å utbre Guds rike.

Tre generasjoner på Graham-turné

familie

Noen kommer for å høre Arnold B. Family. Noen for å høre Ole Børud, og andre igjen for å høre Lisa Børud. Will Grahams turné har bidratt til å samle den sangglade familien som elsker å opptre og peke på Jesus.

En større Jesus

frispark

Er alt vårt håp knyttet til dette livet? Hvor stor er egentlig Jesus da?

Har Gud virkelig sagt?

teologi

Liberal teologi hadde sitt utgangspunkt i synet på mirakler.

Feie under teppet?

sannhetens ord

Det som ikke sies kan noen ganger representere en mye større løgn enn det som faktisk blir fortalt.

Åndelig manipulasjon

debatt

Jeg er både sjokkert og skuffet over hvordan Kari Holmås (bildet) i sin posisjon som forkynner og sjelesørger har gått fram.

Tro som bro til det norske samfunnet

leder

Flyktningkrisen tvinger sekulariserte Norge til å ta hensyn til tro på en måte vi ikke er vant til. Dét kan bli interessant på flere måter.

Mellom bønn og lovsang

i siget

Når Marie Hognestad (31) er i gang med å prise Gud, kommer gjerne nye lovsanger til.

Badet som forvirrer

inspirasjon

De siste 15 årene har det foregått intens forskning på de eldste kildene til kristen dåpspraksis. Ironisk nok har det ført til at vi vet mindre enn noensinne.

Vær faste 
i troen

andakt

Vi sørger på alle måter for den menneskelige og materielle siden ved livet. Det opptar oss mye. Med hva med den åndelige forankring og trygghet?

Nike, Assisi og Afrika

Meninger

Iveren etter å bruke ny kunnskap og fortelle om Jesus er på mange måter en åndelig versjon av det som i nær sagt alle år har vært Nikes slagord: «Just Do It.»

Paven forstår unge som forlater kirken

Kristenliv

Pave Frans sier han for­står ung­dom som mis­ter troen som følge av den ka­tols­ke kir­kens feil­steg, og ung­dom som mis­ter in­ter­es­sen for po­li­tikk på grunn av kor­rup­sjon.

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

Ba Fader Vår på Utøya

Samfunn

De bad Fader Vår da de gjemte seg for terroristen på Utøya for to år siden. Både Vegard G. Wennesland og Ragnhild Kaski opplevde at bønnene de lærte som små dukket frem i hukommelsen.

- Troen preger hele livet

Kristenliv

- Tenk deg om før du gifter deg med en som ikke deler samme tro som deg, oppfordrer prest Eirik Nyfeldt Bø. For ham er troen en grunnleggende del av hverdagen.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?