Verdivalget

Samfunn

Politikk har en tendens til å handle alt for mye om penger og økonomi. Hva med barna, de svake i samfunnet vårt, de eldre og deres rett til en verdig alderdom, trosfrihet, forvalteransvar for skaperverket?