«Han var en utrolig inspirator»

BORTGANG

Den markante teologen og medieviteren Geir Magnus Nyborg døde på Haukeland universitetssykehus i natt med de nærmeste rundt seg.

En velsignet eldrebølge

politikk

Vi vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.