Unge politikere skremt av retorikk for dødshjelp

felles front

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener innføring av aktiv dødshjelp er et «skremmende signal for 
et samfunn å sende til sårbare grupper».