Biskop eller politiker?

leder

Innlegget lignet mer på et politisk foredrag enn en biskoppelige preken, skriver Dagen på lederplass.