Kommunalisering av Den norske kirke

Kronikk

I stedet for å stige opp og ta ansvar for sin lokale menighet og kirke, er den passiviserende statskirkeoppfatningen overført på kommunen.

Fortapelsen holder stand

Søndag

Det har alltid vært stemmer som har tatt til orde for fortapelsens avskaffelse. Men kirken har aldri gitt etter. Hvorfor ikke?