Mangfoldet i familien må møtes i skolen

Pride

For noen er terskelen høy for å være åpen om hvilken familiekonstellasjon man har, og noen har negative erfaringer i møte med det offentlige fra tidligere.

Kommunalisering av Den norske kirke

Kronikk

I stedet for å stige opp og ta ansvar for sin lokale menighet og kirke, er den passiviserende statskirkeoppfatningen overført på kommunen.